Green Care Camps tilbyder medlemmerne en uges feriekursus og fællesskab for 500 kr.


”Vi skal holde op med at gøre det, der ikke virker og i stedet bevæge os henimod det, som kan skabe en varig forandring.” Det er et af de centrale budskaber i organisationen ”En Procent Er Nok”, som arbejder med forebyggelsen af kriminalitet og social udsathed i DK. Organisationen En Procent Er Nok blev for år tilbage stiftet af den tidl. rockerpræsident, Martin Chr. Celosse-Andersen, som har forladt det kriminelle miljø og sidste år blev nomineret til en pris som årets leder, af “Lederne” - Danmarks største interesseorganisation for ledere - for sit samfundsrelevante arbejde med En Procent Er Nok.

Denne vision har vakt genlyd i foreningen Green Care Danmark, der arbejder for at udbrede kendskabet til naturens positive indvirkning på mennesker, der kæmper med såvel fysiske som psykiske udfordringer, og som netop nu lancerer et helt nyt koncept for naturferie under navnet Green Care Camps. En Procent Er Nok har et panel af rådgivere og foredragsholdere, der bl.a. er specialiseret i at arbejde med livsændringer, mønsterbrud, afhængigheder og hverdagsproblematikker for at skabe ny motivation og positivt tankesæt. Og da Green Care Camps med deres forankring i naturlige omgivelser giver deltagerne ideelle betingelser for at se sig selv med nye øjne og samskabe i fællesskab, er der her skabt en ny og meningsfuld ramme for personlig udvikling, som kan komme alle til gode uanset status og professionel baggrund.

I kølvandet på corona-krisen søger danskere ud i naturen, men der mangler egnede steder, hvor uøvede kan prøve kræfter med at være i naturen i kortere eller længere tid. Denne udfordring har ført til et utraditionelt samarbejde mellem Landsforeningen for Førtidspensionister og en ny forening, Green Care Danmark, der har som erklæret mål at flere skal kunne finde lykke og nydelse i naturen, og også socialt udsatte skal kunne opnå dette. ”- for hvem har mere brug for det end netop førtidspensionister?” spørger Landsformanden for Førtidspensionisternes organisation, Carl-Erik Nielsen. ”Derfor blev jeg meget glad, da Green Care Danmarks formand ringede mig op og fortalte om deres Green Care Camps. De handler meget kort fortalt om at etablere nogle lejre, hvor man også deltager i undervisning og får inspiration til selv at blive aktiv, samtidig med at man yder en indsats og indretter shelterpladser og terapihaver forskellige steder i Danmark.”

Ifølge Green Care Danmarks formand, Troels Lyndelse, er baggrunden for initiativet et ønske om både at udbrede kendskabet til Green Care og skabe konkrete resultater, der også kommer samfundets svageste til gode: ”Naturen er for alle, siger man, men den er ikke altid så nemt tilgængelig, og det vil Green Care Danmark hjælpe med,” siger han, ”både ved at skabe flere Green Care steder og ved at skabe en praksis, så det bliver økonomisk muligt for alle at få rigtig gode naturoplevelser – og derigennem få det bedre, både mentalt og fysisk.”

Konceptet prøves af i år som et 100 % privat finansieret initiativ, men det forventes, at lokale foreninger for førtidspensionister og andre socialt udsatte næste år kan søge tilskud efter servicelovens §18, og der søges tilskud fra sponsorer og fonde, som vil bidrage til at udvikle konceptet.

Se mere på https://enprocenternok.dk/, www.greencarecamps.com og www.greencaredanmark.org

Kontakt:

#EnProcentErNok: Martin Christian Celosse-Andersen +45 31 73 16 66, mail info@enprocenternok.dk

Green Care Danmark: Troels Lyndelse +45 41 56 40 26 mail info@greencaredanmark.dk

Landsforeningen for Førtidspensionister: Carl-Erik Nielsen, +45 21 72 30 06, mail foertid@gmail.com

28 visninger0 kommentarer

To foreninger går sammen om at skabe nye muligheder


Pressemeddelelse 20. juli 2020

I kølvandet på corona-krisen har det været meget omtalt, hvordan danskere søger ud i naturen. Men ikke alle har muligheden, og der mangler måske egnede steder, hvor man kan prøve kræfter med at være i naturen i kortere eller længere tid.

Denne udfordring har ført til et utraditionelt samarbejde mellem Landsforeningen for Førtidspensionister og en ny forening, Green Care Danmark, der har som erklæret mål at flere skal kunne finde lykke og nydelse i naturen.

”- og hvem har mere brug for det end netop førtidspensionister?” spørger Landsformanden for Førtidspensionisternes organisation, Carl-Erik Nielsen. ”Derfor blev jeg meget glad, da Green Care Danmarks formand ringede mig op og fortalte om det initiativ, Green Care Danmark komme med. Det hedder Green Care Camps og handler meget kort fortalt om at lave nogle lejre, hvor man både deltager i undervisning og får inspiration til selv at blive aktiv, samtidig med at man er med til at yde en indsats for at indrette f.eks. shelterpladser eller terapihaver rundt om i Danmark.”

Green Care Danmarks formand Troels Lyndelse fortæller, at baggrunden for initiativet er et dobbelt ønske: At udbrede kendskabet til Green Care i Danmark og at skabe konkrete resultater, der også kommer samfundets svageste til gode: ”Naturen er for alle, siger man, men den er ikke altid så nemt tilgængelig, og det vil vi i Green Care Danmark hjælpe med,” siger Troels Lyndelse. ”Både ved at skabe flere Green Care steder og ved at etablere en praksis, så det også økonomisk bliver muligt for alle at få rigtig gode naturoplevelser og derigennem få det bedre, både mentalt og fysisk.”

Inspirationen til Green Care Camps kommer dels fra Mellemfolkeligt Samvirkes Work camps og dels fra Værestedet SACS ved Kalundborg, der er medstifter af Green Care Danmark. Her er en gammel planteskole med store bygninger ved at blive forvandlet til en oase for værestedets brugere, og det kan man nu være med til som frivillig, hvis man melder sig til som deltager på en Green Care Camp.

I år bliver konceptet prøvet af som et 100 % privat finansieret initiativ, men tanken er at det skal danne skole, så lokale foreninger for førtidspensionister og socialt udsatte kan søge tilskud efter servicelovens §18, så det næste år er muligt at komme på Green Care Camping flere steder i landet. I den forbindelse modtager Green Care Danmark gerne tilskud fra eventuelle sponsorer og fonde, som vil bidrage til at udvikle konceptet. Se mere på www.greencarecamps.com.

30 visninger0 kommentarer

Opdateret: 20. juli 2020


Corona-krisen har lært os, at vi også kan have behov for anderledes ophold i naturen. Den traditionelle skovtur har brug for en opgradering og en tilpasning, så den kan opfylde nye formål så som at tilbyde aktive udfoldelser eller plads til ro og fordybelse på steder uden færdsel. Men også beskæftigelse i traditionel forstand kan være et ønske, når man er afholdt fra at beskæftige sig med det, der relaterer til éns arbejde. Så kan andre sysler aflede tankerne og bringe ro i sindet. Derfor har Green Care Danmark et dobbelt formål, nemlig både at afholde fysiske begivenheder og bringe mennesker i kontakt med hinanden og naturen på en forsvarlig og inspirerende måde, men i lige så høj grad er det formålet at dokumentere danskernes lokale muligheder og vise disse online, så de kan tjene til inspiration for mange.

Dette kan imidlertid ikke stå alene – en tilfældig praksis kan ikke altid føre til de ønskede resultater, og derfor er det også en del af formålet at formidle viden og forskning, så den kan blive bragt i spil hos både professionelle aktører og rundt omkring i foreninger og hjem, der har en bevidst holdning til at bruge naturen, haven, landbruget eller parken som fristed. Overalt er der nemlig nicher, der bare venter på at blive opdaget og anvendt for at mennesker kan opleve Green Care i praksis.

Du kan bidrage ved at melde dig ind i Green Care Danmark og være med til at udvikle og udbrede viden om, hvordan naturen og landbruget - de arealmæssigt største områder af Danmark - kan blive sat i spil til gavn for både raske og syge, unge og gamle.

Vi ses derude!

26 visninger0 kommentarer